Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
Soudní znalec, autor. inženýr
 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
Soudní znalec, Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby


PRAXE:

Kamil Štrobl vystudoval v roce 2001 magisterské studium na Fakultě stavební na ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby a konstrukce, kde pokračoval doktorským studiem v oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví, které úspěšně dokončil v roce 2005.
Na Fakultě stavební na ČVUT v Praze působí dodnes jako externí pracovník.

Během doktorského studia v letech 2002-2003 působil na zahraniční stáži na Technické Universitě v Braunschweigu v Německu.

V průběhu magisterského i doktorského studia pracoval v menších stavebních firmách. Od roku 2003 pracoval v jedné z největších stavebních firem v ČR, kde měl na starosti kompletní realizaci velkých developerských projektů. Od roku 2015 působí jako supervizor při realizaci dopravní infrastruktury.

V roce 2004 se stal autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. V roce 2008 dokončil Specializační kurs Expertní činnost ve stavebnictví a Oceňování nemovitostí na Vysokém technickém učení v Brně Ústavu soudního inženýrství.

V roce 2009 byl jmenován soudním znalcem pro:
Obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí.
Obor Stavebnictví, odvětví Stavby obytné a stavby průmyslové.

Mluví anglicky a německy.


© Štroblovi.eu, 2016 © webdesign Radek Hnízdil